• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Локална самоуправа
Општинско правобранилаштво Штампа
31. март 2011.

 

НАДЛЕЖНОСТИ : Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Општинско правобранилаштво ГО Младеновац. Јавно правобранилаштво је законски заступник општине. Седиште Јавног правобранилаштва је у Младеновцу, Јанка Катића 6.
Радом Општинског правобранилаштва руководи општински правобранилац Градске општине Младеновац. Општински правобранилац има заменика.
Општинског правобраниоца и његове заменике поставља и разрешава Скупштина општине. Заменик општинског правобраниоца може извршити сваку радњу у поступку пред судом и другим органима на које је овлашћен јавни правобранилац. Општинског правобраниоца у случају одсутности или спречености замењује заменик кога он одреди. Општински правобранилац за свој рад и рад Општинског правобранилаштва одговора Скупштини, а заменици одговорају јавном правобраниоцу и Скупштини.

 


Општински правобранилац ГО Младеновац:

Сања Радосављевић
дипл. правник

Контакт :
email : Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
тел. 8241-640, факс 8231-566