• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

Изјава - сагласност за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац

Лица овлашћена да прибављају податке из службених евиденција

Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине
Одељење за грађевинске и комуналне послове Штампа
27. јануар 2017.

Одељење за грађевинске и комуналне послове врши послове који се односе на:
- комуналну област: издавање решења из комуналне области, сарадња са комуналним предузећима, решавање по захтевима за ексхумацију, издавање решења за сечу стабала, одлучивање о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар);
- грађевинску област: доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи и накнадној грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m2 развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији града; издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју, издавање решења за грађење одређене врсте објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, издавање потврде о контроли темеља, доношење решења о употребној дозволи, решења о уклањању објеката на захтев власника, издавање уверења о старости објекта, издавање спецификације станова и пословног простора;
- урбанистичку област: издавање информација о локацији и локацијске дозволе за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом града Београда;
- област заштите животне средине: праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доношење и спровођење акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и старање и обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
- друге послове у складу са законом и другим прописима.


 

КОНТАКТ:

 

Начелник: Златко Рогић 
Услужни центар, спрат
тел. 8232-448,
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели