• Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац

Анкета

Да ли сте за изградњу пешачке зоне у центру града ?
Почетна 

Мапа сајта

 1. О Младеновцу
  1. Историја
  2. Знаменитости
   1. Космај
   2. Бање
   3. Језера
   4. Цркве и манастири
   5. Споменици
  3. Култура и уметност
  4. Образовање
  5. Tуризам
   1. Туристички потенцијали
   2. Туристичке манифестације
   3. Развој туризма
  6. Знамења Oпштине
  7. Стари и нови називи улица
  8. Фото галерија
 2. е-Управа
  1. Oпштински сервиси
   1. Услужни центар
   2. Виртуелни матичар
   3. Правна помоћ
   4. Информатор о раду
  2. Писарница
   1. Овера потписа
   2. Овера потписа - изјаве два сведока
   3. Овера пуномоћја
   4. Овера преписа
   5. Потврда о животу
   6. Увид у списе предмета из Aрхиве
   7. Издавање овереног преписа из Aрхиве
  3. Бирачки списак
   1. Увид у бирачки списак
   2. Упис, брисање и измене у бирачком списку
   3. Потврда о изборном праву
  4. Лична стања грађана
   1. Исправка и допуна података у матичним књигама
   2. Накнадни упис у матичну књигу рођених
   3. Накнадни упис у матичну књигу умрлих
   4. Одобрење за склапање брака преко пуномоћника
   5. Промена личног имена
   6. Промена личног имена малолетног детета
  5. Матичне књиге
   1. Извод из матичне књиге рођених
   2. Извод из матичне књиге венчаних
   3. Извод из матичне књиге умрлих
   4. Уверење о држављанству
   5. Уверење о слободном брачном стању
   6. Заказивање венчања и закључење брака
   7. Пријава рођења и одређивање личног имена
   8. Промена презимена после развода брака у року од 60 дана
   9. Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству
   10. Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа
   11. Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство Србије до 2004.
   12. Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраних органа
   13. Пријава смрти
  6. Радне књижице и уверења
   1. Издавање радне књижице
   2. Издавање дупликата радне књижице
   3. Издавање радне књижице страним држављанима
   4. Накнадни упис стручне спреме у радну књижицу
   5. Промена личних података у радној књижици
   6. Регистровање уговора о раду
   7. Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства
  7. Избегла и прогнана лица
   1. Регистрација и издавање легитимације расељеног лица
   2. Издавање дупликата легитимације расељеног лица
   3. Измена података у легитимацији расељеног лица
   4. Издавање легитимација за новорођенчад
   5. Накнадна регистрација избеглих и прогнаних лица
   6. Сагласност за промену боравишта
   7. Потврда о евиденцији лица у бази података
   8. Накнада погребних трошкова за избегла и прогнана лица
   9. Укидање својства избеглог/прогнаног лица
   10. Исправка/измена документације о својству избеглог/прогнаног лица
   11. Потврда да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите
  8. Борачко-инвалидска заштита
   1. Регулисање својства ратног и мирнодопског војног инвалида
   2. Регулисање својства цивилног инвалида рата
   3. Право на породичну инвалиднину порoдице умрлог војног инвалида
   4. Право на породичну инвалиднину порoдице палог борца
   5. Материјално обезбеђење лица чији се хранилац налази на одслужењу војног рока
  9. Имовинско-правни послови
   1. Закуп пословног простора
   2. Закуп грађевинског земљишта
   3. Поништај правноснажног решења о експропријацији
  10. Стамбени послови
   1. Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија
   2. Регистрација стамбених заједница
  11. Комунални послови
   1. Одобрење за сечу и орезивање стабала
   2. Одобрење за постављање баште угоститељског објекта
   3. Одобрење за поновно постављање истоветне баште угоститељског објекта
   4. Одобрење за постављање привремених покретних објеката на јавним површинама
   5. Одобрење за постављање забавних паркова, циркуса и спортских објеката
   6. Одобрење за оглашавање над јавном површином (до 2 м2)
   7. Уверење о промени назива улице
   8. Ексхумација
   9. Одобрење за постављање тезги и других покретних привремених објеката
   10. Одобрење за постављање балон-хала спортске намене
  12. Грађевински послови
   1. Уверење о старости објекта
   2. Спецификација објеката
  13. Урбанистички послови
   1. Информација о локацији
   2. Услови за исправку граница парцела
  14. Пољопривреда
   1. Регистрација пољопривредних газдинстава
   2. Утврђивање присутности штетних коровских биљака - амброзије
  15. Инспекције
   1. Општинска комунална инспекција
   2. Општинска грађевинска инспекција
  16. Легализација
 3. Локална самоуправа
  1. Председник Градске општине Младеновац
   1. Заменик председника
   2. Помоћници председника
  2. Скупштина Градске општине Младеновац
   1. Председник Скупштине
   2. Заменик председника Скупштине
   3. Секретар Скупштине
   4. Одборници Скупштине
   5. Радна тела
  3. Веће Градске општине
   1. Чланови Већа ГО
  4. Управа Градске општине
   1. Начелник Управе ГО
   2. Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
   3. Одељење за општу управу
   4. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор
   5. Одељење за инспекцијске послове и послове извршења
   6. Одељење за друштвене делатности
   7. Служба за буџет и финансијске послове
   8. Служба за информатику и заједничке послове
 4. Одсек за информатику
 5. Служба за скупштинске послове
 6. Општинско правобранилаштво
 7. Остали органи
 8. Месне заједнице
 9. Општинска предузећа и установе
  1. ЈКП "Младеновац"
  2. ЈКП "Пијаце Младеновац"
  3. СРЦ "Љубомир Ивановић - Геџа"
  4. Центар за културу и туризам "Младеновац"
 10. Документи
  1. Документи 2015.
  2. Документи 2014.
  3. Документи 2013
  4. Документи 2012
  5. Документи 2011.
  6. Документи 2010.
  7. Документи 2009.
  8. Документи 2008.
 11. Водич
  1. Важни телефони
  2. Јавна и комунална предузећа и службе
  3. Државна управа
  4. Привреда
  5. Култура и уметност
  6. Образовање
  7. Предшколске установе
  8. Туризам и угоститељство
  9. Саобраћај
  10. Спорт и рекреација
  11. Здравство
  12. Социјална заштита
  13. Религија
  14. Пошта и телекомуникације
  15. Организације
  16. Полиција
 12. Вести
  1. Актуелности
  2. Друштво
  3. Економија
  4. Култура
  5. Образовање
  6. Пољопривреда
  7. Спорт
  8. Здравство
  9. Хроника
  10. Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
  11. Календар догађаја
 13. Контакт
  1. Адресар
  2. Посетиоци
   1. Питајте председника
   2. Грађанин инспектор
   3. Mailing листа
   4. Kњига утисака
  3. Линкови
   1. Јавна управа
   2. Култура и уметност
   3. Привреда и услуге
   4. Друштво
   5. Медији
   6. Остало
  4. Импресум
   1. Услови коришћења