• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац Штампа
15. новембар 2016.
 

На основу члана 285. Закона о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", бр.33/97 и 31/2001 и "Сл.гласник РС", бр.30/2010), Управа градске општине Младеновац, објављује

 

ЛИСТУ ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ


На основу члана 285. Закона о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", бр.33/97 и 31/2001 и "Сл.гласник РС", бр.30/2010), лица овлашћена за решавање у управним стварима у Управи градске општине су:

 

1.Мирјана Симовић
2.Гордана Миловановић
3.Биљана Јовановић
4.Биљана Петковић
5.Дијана Лазић Вулиновић
6.Оливера Стојковић
7.Мирела Пајић
8.Катарина Стевановић
9.Драган Марковић
10.Наташа Чокић
11.Ана Јевтић
12.Саша Миленковић
13.Драган Илић
14.Предраг Радовановић
15.Драган Јевтић
16.Милица Ристић
17.Младен Милићевић
18.Јелена Милашиновић
19.Кристијан Јелача
20.Оливера Максимовић
21.Љиљана Кнежевић
22.Душанка Обрадовић


На основу члана 285. Закона о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", бр.33/97 и 31/2001 и "Сл.гласник РС", бр.30/2010), лица овлашћена за предузимање радњи у управном поступку до доношења решења у Управи градске општине су:

1.Ана Ћосић
2.Драган Ивановић
3.Бора Велинов
4.Јелена Митровић Срећковић
5.Милан Радовановић
6.Иван Пауновић
7.Ружица Живановић
8.Јелена Ивковић
9.Никола Ђанковић
10.Стеван Милојкић
11.Ђорђе Кузмановић
12.Маја Благојевић
13.Златко Рогић
14.Маја Анић

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број: III-00-96-3/623/2016                           

НАЧЕЛНИК

Мирјана Симовић

Дана: 9.11.2016. године